Skip to content. Skip to navigation
You are here: Home 办公电话
 
单位:
 党委办公室  8057061
 监察审计处  8057059
 纪检  8057059
 审计  8057105
 组织部(党校)  8057060
 办公室  8057060
 党校办公室  8074605
 宣传部(新闻中心)  8057058
 办公室  8057058
 校报编辑部  8057024
 新闻网编辑部  8387509
 电视台  8074537
 统战部(机关党委)  8047795
 工会(妇委会)  8057057
 组织宣传部  8068840
 计生女工部  8068840
 文体社团部  8057057
 团委  8057103
 校长办公室  8057100
 秘书科  8387600
 行政科、信访办公室  8387700
 机关服务中心  8074617
 校友办公室  8071660
 校办服务员室  8074592
 校办司机室  8074593
 档案馆  8057091
 档案馆副馆长室  8387770
 校办传真  8051148
 教务处(教师教学发展中心)  8057068
 综合科  8057068
 教务管理科  8057092
 实践教学管理科  8057095
 教学教材管理科  8048592
 教材室  8057023
 教学质量管理科  8047707
 师资建设科  8048553
 教学研究与评估科  8387513
 督导团  8047706
 研究生院(学位办公室)  8074700
 学位与学科建设办公室  8057075
 培养办公室  8064212
 专业学位研究生管理办公室  8075396
 科学技术研究院  8387742
 理工项目办公室  8057039
 社科项目办公室  8074551
 合作专项办公室  8387742
 军工保密办公室  8387461
 产权合同办公室  8074554
   8057035
 成果平台办公室  8074983
 综合办公室  8387742
 社会科学处  8074551
 人事处  8387500
 人事科  8057067
 工资福利科  8074532
 师资科  8074531
 职称与信息科  8387500
 计划财务处  8074660
 收费科  8074809
 事业结算科  8057066
 企业结算科  8074552
 独立学院结算科  8063773
 综合管理科  8074660
 预决管理科算  8074660
 学生工作处  8066740
 学生管理科  8066740
 学生教育科  8063945
 学生资助管理中心  8045503
 心理健康教育服务中心  8066143
 招生就业处  8387540
 本科生招生办公室  8057069
 研究生招生办公室  8057077
 就业服务科  8045505
 就业市场科  8057038
 计划与信息科  8387540
 实验室与设备管理处  8074999
 实验室管理科  8059307
 设备管理科  8074999
 电教科  8057036
 资产管理处  8074999
 采购科  8067920
 资产科  8057045
 国际合作处 (国际教育学院)  8057070
 国际交流科  8057070
 专家与项目科  8078052
 汉语研究室  8047570
 综合办公室  8047570
 国际教育与交流中心  8071040
 基建处  8073231
 造价管理科  8073225
 工程管理科  8073229
 发展战略研究中心  8074727
 规划评价研究室  8074727
 法制科  8047622
 保卫处(学校总值班室)  8057079
 政保户籍科  8074785
 安全技术科  8074681
 校园秩序管理科  8065580
 东校区治安科  8068110
 西校区治安一科  8060033
 西校区治安二科  8071670
 家属区治安科  8068734
 总值班室  8057079
   8079110
 期刊社  8047551
 学报自然版编辑部  8057043
 学报哲社版编辑部  8047985
 教学研究编辑部  8047551
 信息化处  8057072
 网络中心  8057072
 信息系统中心  8051199
 图书馆  8074539
 科技查新与参考咨询部  8063942
 流通部  8057046-8312
 采编部  8057046-8408
 离退休办公室  8057096
   8068090
 综合科  8068090
   8057096
 后勤管理处  8387650
 综合科  8387650
 楼宇管理科  8074541
 膳食服务科  8057056
 绿化保洁科  8057090
 校园修缮科  8073235
 幼儿园  8057080
 校医院  8057015
 能源保障科  8079026
 房产科  8057085
 经营服务部  8387674
 居委会  3556162
 秦皇岛燕大产业集团有限公司  8500964
 传真  8500962
 综合部  8500964
 财务审计部  8500963
 企业管理部  8511060
 成果转化中心  8511061
 创业管理中心  8018289
 工会  8565650
 科技园培训学校  8366998
 燕大驾校  8074088
 燕大胜境物业管理公司  8500967
 燕大汽车零部件公司  8501626
 燕大房地产开发公司  8065288
 燕山大学出版社有限公司  8387555
 总编室  8387718
 培训中心  8017915
 餐饮部  8017939
 客房部  8017926
 维修部  8017953
 财务室  8050274
 商    店  8017948
 客房总台  8017777
   8017930
   8017931
 餐厅总台  8017941
   8017955
 快餐厅  8017940
 专家留学生公寓服务台  8017938
 专家留学生公寓餐厅  8017943

2006 燕山大学信息化处 Yanshan University All rights reserved.